Hotel Lhasa

Main Square McLeod Ganj Dharamshala Himachal Pradesh


Hotel Name : Hotel Lhasa

Email : lhasahotel@yahoo.com

Mobile : +91-9418478949

Hotel Address : Main Square McLeod Ganj Dharamshala Himachal Pradesh