Hotel Lhasa

Main Square McLeod Ganj Dharamshala Himachal Pradesh


Hotel Name: Hotel Lhasa

Email: lhasahotel@yahoo.com

Mobile: +91-9418478949

Hotel Address: Main Square McLeod Ganj Dharamshala Himachal Pradesh